Menyu
Xəbərlər

Texniki məlumat

08.01.2018

 1. Stulların gövdəsi “Avropa Fıstığı”  ağac növündən (rusca- “buk”, türkcə- “kayın”, ingiliscə-“beech” və elmi adı- “fagus sylvatica”) hazırlanmışdır.
 2. Ağac hissələr xüsusi maddələrlə buxarda yuyulmuş və 10-12 % dərəcəyə qədər xüsusi qurutma kamerlarında qurudulmuşdur.
 3. Karkas yığılmasında Avropanın qabaqcıl firmalarının PVA tutkallarından istifadə edilir bu tutkallar ağacın daxilinə nüfuz etməklə ağac hissələrin birləşmələrinin möhkəmliyini təmin edir.
 4. Karkasların yığılmasında bərkitmə künclərindən kənar sarqalara keçirilməsi və tutkallanması ilə istifadə edilmişdir
 5. Məhsulların boyalı səthləri cızılmaya davamlıdır (xüsusi cızılmayan laklardan istifadə olunur)
 6. Ağac rənğlər poluretan, düz rənglər isə akrilik dolğu, boya və lakla boyanmışdır
 7. Stulların oturaq hissəsində 31 DNS süngərlər istifadə olunur
 8. Stulların bel hissəsində 22 DNS və 25 DNS süngərlər istifadə olunur
 9. Bəzi modellərdə sintifon əlyafdan istifadə edilir
 10. Stullar “yelləmə və silkələmə” üsulu ilə keyfiyyət yoxlama cihazlarında yoxlanılmış və   10 000 - 12 000 dəfə ilə “yelləmə və silkələmə” testindən keçmişdir.
 11. GOST 16371 - 2014, 01/01/2014 standartlarına uyğun istehsal edilmişdir
 12. Məhsulların agac konstruksiyasına   5 il  və digər hissələtinə isə 2 il qarantiya veriliir